Výběr stavebního spoření

Výběr stavebního spoření

Stavební spoření je finančním produktem, který vznikl, aby poskytl co nejširší vrstvě obyvatel příležitost realizovat otázku bydlení. Jde o spoření za účasti státu, díky kterému může člověk vytvořit dostatečný kapitál (obzvláště s velmi výhodným stavebním úvěrem, který je na stavební spoření vázán) za tak výhodných podmínek, které jiná forma spoření nenabízí. V České republice jde o mladý produkt, který byl zákonem zaveden až v devadesátých letech minulého století.

Podmínky, výhody, varianty

Stavební spoření je velmi výhodné samo o sobě, ale jde hlavně o nutný krok k získání nejvýhodnějšího úvěru na bydlení. Získat spoření může buď fyzická, nebo právnická osoba uzavřením smlouvy o stavebním spoření (možnost spoření nezletilých osob, za které smlouvu uzavírá zákonný zástupce). Poplatek za uzavření takové smlouvy se u různých stavebních spořitelen liší, ale pohybuje se kolem jednoho procenta z cílové částky. Po uzavření smlouvy začíná fáze spoření, které může buď probíhat měsíčními, ročními nebo nepravidelnými platbami. Státní podpora činí 15% z ročně naspořené částky, maximálně jde o tři tisíce korun. Lehký výpočet ukazuje, že nejvyššího zúročení svých peněz dosáhne klient, který si ročně spoří 20 000Kč (20 000 x 15% = 3000Kč). Vklady a státní podpora se dále úročí sazbou, která se pohybuje většinou od 1-2% ročně, tuto sazbu upřesňuje smlouva o stavebním spoření. Zde je nutné pamatovat na vázací dobu, která činí 6 let - ta určuje, že po tuto dobu nesmíte peníze vybrat, nebo přijdete o veškeré státní podpory. Státní podporu nezískávají právnické osoby.

penízeKaždá fyzická osoba může využívat naráz jen jedné státní podpory, neboť ta se váže na rodné číslo. V počtu samotných smluv o stavebním spoření však omezován nikdo není. Jedna osoba může pobírat více státních podpor jen v případě, že v době platnosti jednoho stavebního spoření další zdědí.

Po uplynutí vázací doby může klient své peníze kdykoliv vybrat nebo spořit dále až do výše cílové částky, kterou následně může dále zvyšovat (musí však doplatit 1% z rozdílu původní a nové cílové částky), čímž může nadále využívat výhod státní podpory.

Úvěr ze stavebního spoření

Kromě výhodného a velmi bezpečného spoření je úvěr ze stavebního spoření hlavní službou, o kterou klientům jde, neboť jde o produkt velmi výhodný. Klienti mají na tento úvěr s výhodným úrokem (3-6%) nárok ze zákona při splnění několika podmínek a schopnosti splácet (většinou se ručí nemovitostí, na kterou je úvěr poskytnut, neboť úvěr na rozdíl od samotného spoření musí být použit na řešení bytové otázky). První podmínkou je dosažení určitého hodnotícího čísla, které se počítá podle frekvence a výše klientových vkladů. Druhou podmínkou je naspoření dostatečné výše z cílové částky spoření (většinou kolem 40%). A nakonec je nutné splnit minimální dobu spoření, která se většinou pohybuje okolo dvou let.

Na našem trhu působí pět stavebních spořitelen a to: Modrá pyramida, Raiffeisen, Stavební spořitelna České spořitelny, Wüstenrot a Českomoravská stavební spořitelna.

Štítky:

Stavební spoření , Překlenovací úvěr , Státní podpora , Měsíční úložka

Novinky z celého internetu

20.10.2010 - Banky v ČR

Pokud se zajímáte o bankovní služby, nepřehlédněte nové webové stránky banky v ČR. Na stránkách se nachází nepřeberné množství informací, od přehledných informací o bankovních společnostech přes přehled půjček. Na stránkách najdete popis většiny tuzemských bank a i popis jejich služeb.

Menu

Články

Výběr stavebního spoření
Výběr stavebního spoření

Stavební spoření je finančním produktem, který vznikl, aby poskytl....

Články z oboru

Oblíbené